MÔ HÌNH GIA CÔNG NGOẠI VI

MÔ HÌNH GIA CÔNG NGOẠI VI

Tiến hành gia công thu hồi nợ thông qua hợp đồng dịch vụ theo mô hình giá dựa trên chi phí cộng thêm hoặc hoa hồng

Quản lý thông qua các tiêu chuẩn dịch vụ hiệu suất đa cấp độ

MÔ HÌNH GIA CÔNG NỘI VI

MÔ HÌNH GIA CÔNG NỘI VI

Hàng ngày quản lý nhân viên chúng tôi làm việc tại các văn phòng của Khách hàng

Quản lý thông qua các tiêu chuẩn dịch vụ hiệu suất đa cấp độ