Thực tế thị trường

Thực tế thị trường

–  Việc thuê ngoài dịch vụ thu hồi nợ vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

–  Số lượng công ty thu hồi nợ chuyên nghiệp vẫn còn hạn chế.

–  Sử dụng công nghệ là một phương pháp để giảm chi phí/tăng hiệu quả.

–  Tập trung nhiều hơn vào các yêu cầu bảo mật thông tin.

Khẳng Định Tầm Nhìn

US Business Services hướng đến mục tiêu trở thành công ty cung cấp dịch vụ thu hồi nợ uy tín nhất Việt Nam. Với mục tiêu ấy, chúng tôi luôn thúc đẩy sự phát triển của nhân viên để đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng.  Những điều mà công ty cam kết dành cho khách hàng:

Khách Hàng Là Trung Tâm

Khách Hàng Là Trung Tâm

Chúng tôi xây dựng những liên kết có tính mới mẻ để thúc đẩy việc hợp tác.

Chất Lượng

Chất Lượng

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải pháp và dịch vụ tốt nhất.

Trung thực

Trung thực

Chúng tôi đặt ra và duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính trung thực trong tất cả công việc.

Uy tín

Uy tín

Chúng tôi luôn mang theo trách nhiệm và uy tín đối với cam kết chung.

Sự Đoàn Kết

Sự Đoàn Kết

Bỏ qua các khác biệt của từng cá nhân, chúng tôi luôn coi trọng việc đoàn kết của tập thể. Chúng tôi loại bỏ chủ nghĩa cá nhân với mục tiêu mang đến kết quả tốt nhất dành cho khách hàng.