DỊCH VỤ NHẮC NỢ QUA ĐIỆN THOẠI

DỊCH VỤ NHẮC NỢ QUA ĐIỆN THOẠI

Cung cấp dịch vụ nhắc thanh toán trễ hạn qua điện thoại xuyên suốt từ nhóm nợ mới quá hạn đến nhóm nợ xấu sau khi ghi nhận lỗ cần thu hồi

Sử dụng Hệ Thống Quản Lý Thu Hồi Nợ tích hợp chức năng quay số dự đoán, đồng thời kiểm soát cuộc gọi ghi âm theo yêu cầu, phát huy tối đa năng suất làm việc trên hệ thống báo cáo MIS

DỊCH VỤ THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP

DỊCH VỤ THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP

Chiến lược thu hồi nợ trực tiếp được tiến hành trên tài khoản không thể liên lạc.

Sử dụng công nghệ tiên tiến trên ứng dụng Di động quản lý nhân viên thu hồi nợ trực tiếp, vừa tạo thuận lợi từ việc phân bổ tài khoản vừa có thể thu thập dữ liệu theo dõi từ xa.

Tích hợp chức năng chấp nhận thanh toán qua điện thoại di động POS, cung cấp phương thức thanh toán an toàn cho khách hàng.

THƯ, EMAIL, TIN NHẮN, DỊCH VỤ TRUY TÌM THÔNG TIN

THƯ, EMAIL, TIN NHẮN, DỊCH VỤ TRUY TÌM THÔNG TIN

Thư nhắc nợ, email, và tin nhắn được tiến hành liên tục trên tất cả nhóm nợ

Truy tìm thông tin đối với những tài khoản mất khả năng liên lạc